Thông tin tài khoản

Cập nhật thông tin tài khoản giúp quí khách dễ dàng đặt cọc order ngay

SỐ TÀI KHOẢN

NGÂN HÀNG

038 100 038 4255

Tên ch tài khon: Võ Th Hoài Giang.

Ti ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Th Đc

6711-00000-20601

Tên ch tài khon: Võ Th Hoài Giang

Ti ngân hàng: BIDV (Ngân hàng Đu tư & Phát trin) chi nhánh Nhơn Trch, Đng Nai

2104 1494 9009 061

Tên ch tài khon: Võ Th Hoài Giang.

Ti ngân hàng: Eximbank chi nhánh qun 3

 

 

Để lại thông tin mua hàng